Πιστοποιημένος Εκτιμητής Ακινήτων στις Κυκλάδες

Ο Φραγκίσκος Ανεβλαβής είναι πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων - REV με έδρα τις Κυκλάδες από το 2018 και μέλος του μητρώου του υπουργείου οικονομικών.

Ασχολείται με τις εκτιμήσεις ακινήτων από το 2011 και συνεργάζεται με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

Οι εκτιμήσεις ακινήτων πραγματοποιούνται με βάση τα Ευρωπαϊκά εκτιμήτικά πρότυπα (EVS).

Οι εκτιμήσεις ακινήτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τέσσερις εγκεκριμένες μεθόδους:

  • Συγκριτική Μέθοδος
  • Μέθοδος Εισοδήματος
  • Υπολειμματική Μέθοδος
  • Μέθοδος Κόστους Αντικατάστασης

Επικοινωνήστε μαζί μας